Header Image
Home / Aanpak

Aanpak

De aanpak die Frankis Advies hanteert bij het uitvoeren van haar opdrachten beginnen allemaal met een basis principe, ‘praktisch en logisch nadenken’.
Niet direct schermen met complexe modellen en moeilijk taalgebruik, wij betrekken juist u en uw medewerkers in het proces om in kaart te brengen wat er nu eigenlijk aan de hand is en welke aspecten verbeterd moeten worden.

Dit basis principe wordt in de uitvoering ondersteund door diverse methodieken, of aspecten hieruit, die ieder hun eigen focus en sterkten hebben. Dit zijn onder andere de principes van Lean Six Sigma, PRINCE2 en MSP. Frankis Advies heeft haar toegevoegde waarde reeds aangetoond bij diverse gerenommeerde cliënten en business partners.

Top